Bo Åkesson är utsedd till vice VD på Nordfarm. Många kunder och leverantörer känner redan till Bo, efter att han arbetat som logistikchef hos Nordfarm i drygt 5 år. Han började då med en rivstart genom att byta ut företagets affärssystem och har fortsatt med inriktning på ständiga förbättringar av processer och organisation.

Några av de saker som Bo bidragit med i Nordfarm är tillkomsten av Säljsupport, vars syfte är att höja tillgängligheten och öka kundnyttan för återförsäljarna. En annan är återförsäljarportalen med bl a digitaliserade reservdelsböcker, garantihantering och system för supportärenden. Utöver dessa milstolpar har Bo bidragit till att ständigt förbättra Nordfarms leveranskvalitet.

Bo är utbildad inom logistik och har arbetat med det i hela sitt 20-åriga yrkesliv, med erfarenhet från lager och transportbranschen samt den ortopedtekniska industrin. Bo Åkesson ansvarar idag för Säljsupport och Distribution. I säljsupport ligger kundsupport och order/inköp av maskiner och reservdelar samt eftermarknad med garantier och teknisk support. Distributionsavdelningen hanterar lager samt transportadministration.