Perfect KP/KW slagklippare

Perfect resultat!

Perfect KP slagklippare

KP klarar kraftig gräsväxt med slyinslag och tar stammar upp till 3 cm. Maskinen slår sönder materialet mycket effektivt. Det blir rent efter maskinen.
KP går dessutom lätt tack vare sin design. Materialet finfördelas av slagorna och grödan kastas över den bakre stödrullen. Du får en så kallad "mulchereffekt". KP 210 och 240 är något sidoförskjutna vilket gör att maskinerna slår utanför traktorns högra hjul.

Perfect KW slagklippare - nyhet

För underhåll av bl.a. grönytor.
Maskinerna är utrustade med en fullbredds självrensande bakre rulle, som placerats nära slagrotorn vilket ger optimal anpassning till olika markförhållanden. Samtidigt förebyggs oönskad markkontakt och slitaget på slagorna minimeras.
För bästa anpassning till olika arbetsförhållanden kan klipparens 3-punktsram maunellt justeras i sidled upp till 47 cm.

Perfect slagklippare

Röjer och restaurerar gamla beten, klipper ner fånggrödor och andra krävande jobb. Materialet slås sönder effektivt och finfördelas. Perfect KP och KT rekommenderas för kraftig växtlighet. 

Perfect KP

Katalogsida Perfect KP/KW