Farmi CH27, ny design, bättre prestanda. Utrustad med flera nya tekniska egenskaper som ger ökad produktivitet, säkerhet och bekvämlighet. Inmatning vinklad 55° mot den dubbla huggskivan. El-hydraulisk inmatning för kranmatning. 2 valsar. No-stress varvtalsvakt.

  • Kraftigare rotorlager, inmatningsrullar och ram
  • Ökat mellanrum i rotorn ger mer flis
  • No Stress varvtalsvakt och hydraulmatning
  • Kvistbrytare kan monteras från utsidan
  • Längre inmatningsränna för kranmatning
  • Förbättrad styrning av material in i flisen
  • Knivarna placerade längre ut på huggskivan
Kontrollboxen lagrar upp till tre förinställda varvtal. Övervakar flishuggens varvtal. Aktiverar och avaktiverar inmatningsvalsarna till förinställt värde. Ger information om serviceintervaller och körtimmar m.m.
Flisning med dubbel huggskiva ger överlägsen fliskvalitet. Flisningen sker i tre steg. Första huggningen utförs av de justerbara knivarna. De extra fasta knivarna tillsammans med fingerknivarna utgör den andra huggningen. Stickor med mera slås slutligen sönder av kvistbrytaren innan de kommer ut till utkastarröret. Som tillval finns aggressiv tät kvistbrytare.
Inmatningsband, tillval som passar flishugg CH27. Ersätter standardinmatningstratten och har sin hydraulik kopplad till flishuggen. Hjulburen för enkel transport. Skifta mellan arbets-/transportposition hydrauliskt.

Maskinkatalog 2017 lågupplöst s54

Farmi flishuggar sid 55 lowres