Farmi har lång erfarenhet i branschen med sina välkända finska kvalitetshuggar. Farmi flishuggar levererar stickfri flis med jämn kvalitet. Olika modeller av robusta flishuggar för olika behov. De hjälper dig att vara både produktiv och säker vid flishuggningen.


 

Farmi CH27 – ny design, bättre prestanda.

FARMI Profi CH27 kan flisa trä på upp till 270 mm i diameter och finns i tre modeller: ACC med en bandinmatning, ACR med rullmatare och DMR med direkt manuell rullmatning. Oavsett flisproduktion, säkerställer FARMIs trestegs-teknik en effektiv produktion av homogen träflis av högsta kvalitet.

Produktion av biobränsle
Energistrategier tillsammans med både internationellt och nationellt klimat-initiativ kräver en snabb ökning av användningen av biobränslen och i ordning. För att uppnå dessa mål på det mest hållbara sättet, har vi fått analysera den växande produktionen av bioenergi. De parametrar som har tagits i beaktande är energieffektivitet, miljövänlighet och kostnader. Med dessa utmaningar i åtanke har vi helt omvärderat produktionen av flis och biomassa. Flishuggen Profi CH27 är den första produkten i FARMI PROFI serien konstruerad för både industriella och semi-kommersiella applikationer. Profi CH27 är en av de mest energieffektiva på marknaden. Detta är inte det enda, vi har också utvecklat dess många tekniska egenskaper för att förbättra produktiviteten, säkerheten och komforten vid användandet.

Utvecklingen av FARMI Profi CH27 har än så länge tagit över ett år sett till att addera erfarenheterna från bästsäljaren FARMI CH260. Den har genomgått noggrann testning med många trämaterial och i olika väderförhållanden för att säkerställa kvaliteten på produktionen. FARMI Profi CH27 kan flisa trä på upp till 270 mm i diameter och finns i tre modeller: ACC med en bandinmatning, ACR med rullmatare och DMR med direkt manuell rullmatning. Oavsett flisproduktion, säkerställer FARMIs trestegs-teknik en effektiv produktion av homogen träflis av högsta kvalitet.

 

Nyhet: Smart feed! Standard på 2019 års modeller.
Smart Feed reglerar varvtalet på flishuggens huggskiva. Varvtalet varierar under användningen beroende på belastningen. Smart Feed reglerar matning och reversering utifrån information från rotationshastigheten. Tack vare att Smart Feed reglerar inmatningen kan huggskivornas varvtal hållas så konstant som möjligt. Denna följelinje bidrar till minskad bränsleförbrukning och en jämnare kvalitet. Smart Feed är helautomatiskt och behöver inte styras.

 

Farmi CH27 ACR

CH27ACR är utrustad med el-hydraulisk rullmatning med stockränna för kran. Med en 55 graders inmatningstratt får huggskivan maximal effekt och gör att flisningen blir mycket effektiv. Som tillval finns ACC, som är en stockränna med kedjetransportör. Som standard på dessa modeller finns “No-Stress”-funktionen.

Kontrollbox
Lagrar upp till tre förinställda varvtal. Övervakar flishuggens varvtal. Aktiverar och avaktiverar inmatningsvalsarna till förinställt värde. Ger information om serviceintervaller och körtimmar m.m.

Flisning med dubbel huggskiva
Dubbel huggskiva – ger överlägsen fliskvalitet. Flisningen sker i tre steg. (Farmi 182/27/380) Första huggningen utförs av de justerbara huggstålen. De fasta rotorfingrarna tillsammans med motfingrarna utgör den andra huggningen. Stickor med mera slås slutligen sönder av kvistbrytaren innan de kommer ut till utkastarröret. Som tillval finns aggressiv tät kvistbrytare.

Inmatningsband
Tillval som passar flishugg CH27. Ersätter standardinmatningstratten och har sin hydraulik kopplad till flishuggen. Hjulburen för enkel transport. Skifta mellan arbets- och transportposition hydrauliskt.

Pris utan tillval: 184.900:-

 

Farmi CH27 ACR

 


Farmi CH27 DMR

CH27DMR är utrustad med el-hydraulisk direkt manuell rullmatning. Med en 90 graders inmatningstratt får huggskivan maximal effekt och gör att flisningen blir mycket effektiv. Som standard på denna modell finns “No-Stress”-funktionen.

Pris utan tillval: 192.200:-

 


 

Alla priser anges exkl moms.

 

 

 

CH100 är Farmis minsta flishugg. Den är konstruerad som en robust och kostnadseffektiv flishugg för flisning av grenar och små träd upp till en diameter av 100 mm. FARMI CH 100 F kan monteras på en liten traktor som ger ett kompakt flisekipage i trädgårdar, parker och dikeskanter. Två huggstål och ett mothåll tar hand om flisning och matning. CH 100 F har manuell inmatning och falltratt. Drivs via traktorns kraftuttag eller via egenhydraulik (tillval).

CH180 är en effektiv och lättanvänd maskin för trädtoppar, grenar, plantor, julgranar m.m.

 • Robust och effektiv
 • God kvalitet på flis från trädstammar (även för energi vid min. 1000 rpm skivrotation)
 • Hydraulisk matning som tillval -> alla material blir lättmatade
 • No-stress mekanism som tillval -> högkvalitativt flis
 • Låg effektbehov (vinklad matning)

CH182 flishugg för produktion av billig energi för privat användning. Tack vare trestegshuggningen (med dubbel huggskiva och kvistbrytare), kan du producera homogen energiflis av allt trämaterial. Både kvistade och okvistade trädstammar, grenar, och kvistar är perfekta att användas som utgångsmaterial för CH 182 flishugg.

 • Billig produktion av energiflis
 • Homogen fliskvalitet
 • Robust och enkel att underhålla
 • Säker konstruktion
 • Vid inmatningsvinkel – lägre effektbehov

FARMI CH27 kan flisa trä på upp till 270 mm i diameter och finns i tre modeller: ACC med en bandinmatning, ACR med rullmatare och DMR med direkt manuell rullmatning. Oavsett flisproduktion, säkerställer FARMIs trestegs-teknik en effektiv produktion av homogen träflis av högsta kvalitet.

CH27ACR är utrustad med el-hydraulisk rullmatning med stockränna för kran. Med en 55 graders inmatningstratt får huggskivan maximal effekt och gör att flisningen blir mycket effektiv. Som tillval finns ACC, som är en stockränna med kedjetransportör. Som standard på dessa modeller finns “No-Stress”-funktionen.

 

CH27DMR är utrustad med el-hydraulisk direkt manuell rullmatning. Med en 90 graders inmatningstratt får huggskivan maximal effekt och gör att flisningen blir mycket effektiv. Som standard på denna model finns “No-Stress”-funktionen.

FARMI CH381 är en flishugg för professionell energiflisning (5000 – 40000 m³ årligen). Stor matningsöppning på 380 x 420 mm.

 • Flisning med dubbel skiva i 3 steg: Huggstål – Extra-knivar – Såll / kvistbrytare
 • FARMI CH 381 HF med rullmatning av hela träd och trädstammar
 • FARMI CH 381 HFC med ståltransportör för matning av alla slags trämaterial, grenar, byggavfall av trä, kort massaved, skogsavfall m.m.
 • Egen-hydraulik, No-Stress, rotation av utkastartorn, längdjustering på utkast, pedalstyrning för hydraulisk matning, hydraulisk öppning av locket på huggskivorna. Fjärrkontroll som tillbehör.

 

För affärsförslag, använd formuläret nedan