Nyhet SP2P
För traktorer 150 hk och större. Den minsta bogserade serien har 2 sektioner monterade på central ram med draganordning. Hjulaxel monterad mellan tallriksdel och efterpackarrulle

Nyhet SP3P
För traktorer 200 hk och större. Bogserad mellanserie i 3 sektioner. Mittsektionen fast monterad i central ram med drag. 2 sidosektioner monterade i central ram (mer rörlighet).

Nyhet SP4P
För traktorer 400 hk och större. 2 sidosektioner monterad i mittsektionen som är monterad bakom hjulaxel. Efterpackarrullen placerad efter tallrikarna.

 

För affärsförslag, använd formuläret nedan