OptiDrive är idag standard på alla Avant i 500-, 600-, 700-, R- och E-serien

Avant har utvecklat denna innovativa lösningen för att förbättra Avant kompaktlastare och drivlinans prestanda. Avant kompaktlastare har ett drivsystem som består av en hydraulpump, fyra hydraulmotorer samt ventiler, allt sammankopplat med hydraulslangar och kopplingar. Detta system, där hydraulisk olja förflyttar drivkraft från motor (elmotor på E-serien) till hjul, kallas drivsystem. Istället för mekaniska axlar utnyttjar Avant en design med fyra separata hydraulmotorer, en för varje hjul på lastaren, vilket man var först med på marknaden.

Systemet har visat sig vara väldigt effektivt och ger mycket drivkraft trots en kompakt design samt en extremt låg tyngdpunkt, en viktig del av Avant kompaktlastares stabilitet och säkerhet.

Genom forskning, utveckling och innovation har Avant förbättrat systemet. När olja har ett högt flöde i ett drivsystem – i slangar, kopplingar, motorer och ventiler – så gör motståndet i dessa komponenter att oljan värms upp. Ju fler slangar och kopplingar desto snabbare upphettas oljan, en värme som belastar motorn. Det ger också en högre bränsleförbrukning, lägre effekt och arbetsprestanda.

Med OptiDrive™ har man kraftigt minskat antalet slangar och kopplingar, samtidigt som man optimerat systemet – därav namnet. OptiDrive™ är numera standard på Avant 500-, 600- 700-serien och även R- och E-serien.

 

Fördelar med OptiDrive™

 • 10% bättre prestanda. OptiDrive™ minskar effektförlusten i systemet med upp till 1,5kW, vilket är ca 10% av den totala effekten i drivsystemet.
 • 60% färre hydraulkopplingar. Det är avsevärt färre 90-graders och T-kopplingar – vilket optimerar hydraulflödet.
 • 20% färre slangar. Flera ventiler monteras tillsammans på ett block.
 • Minskad upphettning. Genom OptiDrive™ är flödet av olja 5 gånger högre än i de äldre systemen, vilket ger en avsevärt effektivare nedkylning, extra viktigt vid långa distanser i hög hastighet.
 • Parkeringsbroms på de bakre hjulen. För att ge bästa fäste vid olika slags last, terräng och lutning har parkeringsbromsen flyttats bak.
 • Mindre motorvibrationer och lägre ljud. OptiDrive™ har omfördelat vikt och därmed balans genom ny motor- och pumpplacering. Det medförde att man också utvecklat nya motorkuddar, som ytterligare dämpar vibrationer. Minskningen märks extra tydligt genom sänkt ljudnivå inne i LX- och DLX-hytter. De nya större motorkuddarna minskar vibrationerna med 50% på Avant 745 och 750, och med 37% på Avant 755i och 760i.
 • Bättre hydraulkopplingssystem. OptiDrive™ använder nya Parker EO3 kopplingssystem i alla slangar och kopplingar med högt tryck. Systemet har en färgkodning som tydligt visar vilket moment som ska användas vid montering. Färre kopplingar och färre slangar ger också mindre risk för oljeläckage.
 • Enklare service. Färre hydrauliska kopplingar, det nya kopplingssystemet och mer arbetsutrymme underlättar servicen. OptiDrive™ har ett centralt ventilsystem som samlar alla ventiler kopplade till drivsystemet i ett ventilblock, placerat i maskinens främre ram.

 

About OptiDrive in english

 • 10% better performance
  • Reduces power loss by up to 1,5 kW
  • Roughly 10% of the total power used in drive circuit
  • This leads to
   • lower fuel consumption
   • Less heat in the hydraulic system
   • More power to work
 • 60% less hydraulic Connections
  • Less 30pcs of hydraulic fittings in the system
 • 20% less hoses
  • Less three hoses in the system = -20%
  • Less connections mean a more leak free system

 • Parking brake in rear Wheels
  • Parking brake on rear motors
   • Better grip on all situations
   • Uphill or downhill loader is more secure when parking brake is engaged
   • Only the place of brake motors have changed
   • The Optidrive uses the exact same Poclain motors, which are in the current drive system
 • Less heat build up
  • 5 times higher flow of flushing oil in the drive system
  • Flushing oils primary function is to cool the drive circuit
  • Improved cooling of hydraulic oil
  • Important when traveling long distances with high speed
 • Less engine vibrations in Avant 700 series
  • New engine mounts result to better vibration dampening
  • 50% less vibrations on 745 and 750
  • 37% less vibrations on 755i and 760i
  • Especially noteable on LX or DLX cab machines as lower cab noise
  • New mounts are considerably larger and made from natural rubber which has better dampening features

 • Better hydraulic connector system
  • New Parker EO-3 Fitting system
  • More secure connections
  • Always tightened to correct torque
 • Improved servicing
  • The optional Anti Slip valve is mounted directly to pump without any fittings or hoses
  • All of the valving is concentrated to a single valve block, which is designed by Avant

OptiDrive är standard på alla Avant i 500-, 600-, 700-, R- och E-serien.

 

Har du andra frågor kring Avant? Formulera din fråga nedan så kontaktar vi dig.