Slagklippare
Horisontellt liggande rotor med tåliga slagor som klarar riktigt krävande uppgifter. Lättare slagor ger finare snitt och sprider gräs mycket bra. För att mala ner högt och tätt material krävs tyngre slagor. Exempelvis vid skötsel av träd och restaurering av naturbetesmarker.

Slagklippare KP
KP klarar kraftig gräsväxt med slyinslag och tar stammar upp till 6 cm i diameter. Maskinen slår sönder materialet mycket effektivt och det blir rent efter maskinen. Materialet finfördelas av slagorna och grödan kastas över den bakre stödrullen. Du får en så kallad ”mulchereffekt”. KP210 och 240 är något sidoförskjutna vilket gör att maskinerna slår utanför traktorns högra hjul. OBS! Vid fabriksbeställning av frontmonterad maskin kan den ej ändras till bakmonterad.

Slagklippare KJ
KJ är en lätt men stabil maskin för användning med mindre traktorer upp till 60 Hk. Den passar bra för mindre gårdar, parkförvaltningar, kyrkor osv. Det är en tillförlitlig och enklare maskin med lågt underhåll. Rotorn är balanserad två gånger och gräset kastas över den bakre rullen. Går att kompletteras med hydraulisk sidoförskjutning.

Slagklippare KW
Maskinerna är utrustade med en självrensande bakre rulle som sträcker sig över hela maskinbredden. Den har placerats nära slagrotorn vilket ger optimal anpassning till olika markförhållanden. Samtidigt förebyggs oönskad markkontakt och slitaget på slagorna minimeras. För bästa anpassning till olika arbetsförhållanden kan klipparens 3-punktsram manuellt justeras i sidled upp till 47 cm och kan kompletteras med hydraulisk justering.

Slagklippare KT
Perfect KT klarar utan problem växtlighet på upp till 8 cm i diameter. Utrustad med dubbelchassi, rejäl godsgrovlek och kilremsdrift med automatspänning (4-5 remmar). M20-bultade slagor med bussningar och kraftig stödrulle med stabil avskrapare på 5,9 mm gods. KT kan fabrikbeställas med 2,2 kg slagor utan extra kostnad. Rotorn på KT320 har en diameter på 273 mm och en godstjocklek på 13 mm vilket ger extra levande kraft.

 

För affärsförslag, använd formuläret nedan