Häglinge ved – veden som värmer

Utanför ett samhälle i Skåne hittar vi Häglinge ved. De har specialiserat sig på grillved, en speciell ved som tillverkas av framförallt rödek. Rödeken odlas i Skåne men kommer ursprungligen från USA och från USA kommer också ”smoker” – en grill och grillmetod där tillagningstiden är upp till 8 timmar, gärna då med hjälp av just rödeken.

24 maj 2019


 

Terri + OFA + Nordfarm = specialanpassade kedjor

Tillsammans med Nordfarm och Terri har OFA arbetat fram anpassade kedjor till Terris små skogsmaskiner. Efter några månader av finjusteringar är arbetet klart.

Läs mer >

20 maj 2019


 

Från rör till sten och skog

Bennie Karlsson sadlade om från rörläggare i Norge till att 2013 starta Bennies Schakt- och Skogstjänst. Nu spanar vi in hans senaste tillskott i maskinparken – en Palms MWD 3.2 som är ombyggd med tippflak men som lätt går att bygga om till skogsvagn igen.

Läs mer >

13 maj 2019


Kyrkogårdsförvaltningen siktar på fossilfritt

Tillsammans med vår återförsäljare Bepart besöker vi Norrköpings kyrkogårdsförvaltning för att prata lite Avant e6 som används flitigt i det dagliga arbetet på kyrkogårdarna i Norrköping.

Läs mer >

8 maj 2019


 

Röjer och restaurerar med både Avant och Japa

Bosse och Sofie Åkesson bor fantastiskt vackert vid havet i S:t Anna skärgård. Här är skogsmark av skärgårdstyp, enar och vresig knotig tall på bergen och mer storvuxen tall och björk i dalarna. Det är gammal skog som de håller på att föryngra på vissa håll och restaurerar hagmarker på andra.

Läs mer >

3 maj 2019